Концептуална рамка

● Актуалност на научната проблематика

● Критерии

● Концепция за речникова статия

● Примерна речникова статия (блог)

Речникови статии

– дигитална библиотека

– дигитализация

– виртуална реалност

– достъп

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s