Концепция

Концепция за речникова статия

● Речникова единица, подредена в азбучен ред.

● Посочване на чуждоезиковите еквиваленти на българската речникова единица (след заглавния термин).

● Етимологична справка.

● Дефиниция :

    • цитиране или перифразиране с отпратка към източника ;
    • собствено тълкуване;
    • в определени случаи – посочване на алтернативни дефиниции с библиографска препратка.

● Посочване на синонимни понятия с обяснение на конкретни различия.

● При определени казуси (модифицирани категориални понятия) – кратка история на понятието.

● Подробно описание на обема и контекстите на употреба и инструментализиране на понятието.

● Посочване на библиография.

● Графични означения: курсив в bold за обозначаване на препратка към друга речникова единица; курсив – за обозначаване на подкатегориални термини.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s