Пример

Примерна речникова статия (блог)

Блог – (blog – англ., пол., слов.,чешки, ср., хрв.; блог – рус., укр.) – интернет дневник, писан от един или повече автори и съставен от записи , подредени в обратна хронология. Етимологията на думата се извежда от англ. Weblog (дневник, воден в мрежата), използвана от Джон Баргър (Jorn Barger) през 1997 г. и трансформирана от Питър Меpхолц, който предлага през 1999 г. малка промяна – we blog, довела до всеобщо възприетото “блог”. Съвкупността от блогове, създаващи информационно пространство, се нарича блогосфера.

Записите (постовете) в блоговете, които могат да включат текст, образ, мултимедия, да са в широк диапазон – от постоянно попълвани и коментирани архиви с връзки в интернет до бележки в личен онлайн дневник. Блоговете се класифицират на основата на авторството (персонални, групови, корпоративни), на съдържанието (тематични и общи), както и според разполагането си – на блогплатформи или автономни. В контекста на разглеждане на интернет като нова медия, блогът е осмислен като персонализирана/персонална медия.

Развитието на блога като специфична форма на мрежова писмена комуникация се свързва и с отделни литературни жанрове и форми, преди всичко с дневника и писателските бележници, но също и с прозаичната миниатюра, дневниковия фрагментарен роман, автобиографията и др. Аналогията е особено основателна при изцяло фикционалните блогове – дневници на литературни герои, представляващи продължения на известни литературни произведения или на популярни сериали. Блоговете са и динамичен, оперативен, интерактивен източник на литературна информация, генератор на литературни и литературоведски идеи.

Лит. Химър, Стив. В сферата на блоговете ‑ безкрайният лабиринт: уеблогът като литература. Литературата, 2007, 2; Мавродиева, Иванка. Виртуална риторика. От дневниците до социалните мрежи. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010; Szczepan-Wojnarska, Anna M. Blogi jako forma literacka. Pamiętnik Literacki, 2006, z. 4, s. 191-201;  Miller, Carolyn R. and Dawn Shepherd. Questions for genre theory from the blogosphere. In: Giltrow, J. and D. Stein (Eds), Genres in the Internet: Issues in the theory of genre. University of British Columbia / Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, John Benjamins, 2009, 263–290; Serfaty, Viviane. Online Diaries: Towards a Structural Approach. Journal of American Studies, 38 (3), 2004, 457-471; Stone, Biz. Who Let the Blogs Out? A Hyperconnected Peek at the World of Weblogs. St. Martin’s Griffin, 2004. (Р.Б.)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s