Блогър

Блогър – (blogger– англ.;блоггер – рус.; blogger – пол.; blogger – чеш.; блогер – срб.; blogger, bloger – хрв.; bloger – словен.) – автор на записи/постове в блог (но също и името на една от първите и най-популярните софтурни системи за блогове, притежавана и поддържана от Google).

Личното присъствие и ангажираност на създаващия блога, блогъра, са основна характеристика на онлайн записите от самото начало на развитието на блог платформите. В началото (1997-1999 г.) блоговете са преди всичко дайджест, дневни списъци от анотирани връзки, които блогърът намира за интересни и заслужаващи споделяне, като това са блоговете от филтърен тип. Паралелно с този тип, претендиращ да е „оригиналният” вариант на формата, по-късно наречена блог, на личните страници в интернет съществуват онлайн дневници, които постепенно се развиват в блогове от дневников тип (често преминавайки към използване на софтуер, неизискващ специални познания по програмиране, а потребителски ориентиран), в които връзките към други места в мрежата вече са само възможност, а не основна цел. Такава основна цел за блога от дневников тип е „подчертаването на потока на съзнанието, на разказа за всекидневния живот на блогъра или за неговото емоционално състояние” (Morrison 2008: 371). Все пак началната посока на блоговете се запазва в една от основните характеристики на формата и до днес – наличието на блогрол, страничната лента на блога, която, отразявайки личните предпочитания на блогъра и понякога казвайки повече за него от собствените му записи, препраща към други блогове. Подобна автореференциалност всъщност служи като центростремителна сила и поддържа глобалния феномен, определян като блогосфера. Основните блог-услуги (Blogger, LiveJournal, DiaryLand, WordPress) запазват тези характеристики, като добавят и нови функционалности, включително препратки към други платформи и услуги (RSS, Twitter, Facebook, Flickr), чрез които се поддържат както популярността на блога, така и се създава личен микро-сегмент на блогъра в социалните мрежи. Никога допреди появата и развитието на блог-платформите (представяни от една от тях, TheBlogger,катоPushButtonPublishingforthePeople) за пишещите не е имало по-бърз и по-лесен достъп до огромна аудитория.

В работата си блогърите демонстрират различни степени на разграничаване на публичното и личното, тази граница се променя във всеки обект на блогосферата, но успешни и дълготрайни са онези блогове, които предлагат точно баланса на личното и публичното. Съзнанието за този баланс всъщност води успяващите писатели и журналисти, не само блогъри, и е обяснимо, че тъкмо първите са едни от най-ярките фигури сред онлайн пишещите, независимо дали използват една и съща самоличност в реалния и виртуалния си живот.

Професионалното писане на блогове отдавна е заело място в реда творческите дейности онлайн и е един от начините за реализиране на информационния потенциал на новите медии. В класификациите на блоговете или в опитите да се изведат техните поджанрове на основа на тематиката и аудиторията, към която се адресират, своето място заемат и „литературните блогове” (litblogs или bookblogs). Те имат постоянно присъствие в блогосферата още от нейното създаване и представляват лични или групови проекти за представяне на литература, нова и класическа, утвърдена и периферна, с подчертаване на лично, непрофесионално, читателско виждане или обратно, строго ориентирано към професионалните критерии на литературната критика, преселила се от списанията в новата медийна среда. Писателите, избрали ролята на блогъри, публикуващи онлайн дневници, са многобройни във всяка национална култура, макар да има основание и резервираността на А.Кирш, изразена така : „Формата на блога, този пъстър сбор от наблюдения, опити и връзки, не е особено подходяща в нея да се пише за литература, и не е съвпадение, че няма литературен блогър с публиката и влиянието на най-добрите политически блогъри. (Kirsch 2005). Блогърите, опитвайки се да обхванат и опишат блогосферата в конкретна тематична зона, създават в глобалната мрежа списъци, като например тези на руските писатели-блогъри, съставени от Андрей Малгин (http://avmalgin.livejournal.com/1447235.html) и Константин Бояндин (http://boyandin.info/teca/bloggers/ru-writers) и допълнени в многобройни коментари, включително и от самите писатели, станали обект на каталогизация. Наблюдението над тази активност дава информация за параметрите на литературния процес онлайн и офлайн в областите на най-актуалното му развитие.

 

Вж. също и Блог.

Лит. Божанкова, Р. Хоризонти на дигиталната литература. С., 2013; Губайловский, Владимир. Blog. – Новый мир, 2005, 6; Гусейнов, Гасан. Инструменты описания неполной коммуникации в блогосфере. In: Lunde, L. andM. Paulsen (Eds), FromPoetstoPadonki. Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture. (Slavica Bergensia, 9) Bergen, University of Bergen, 2009, 275-287; Мавродиева, Иванка. Виртуална риторика. От дневниците до социалните мрежи. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010; Химър, Стив. В сферата на блоговете ‑ безкрайният лабиринт: уеблогът като литература. Литературата, 2007, 2;

Kirsch, Adam. The Scorn of the Literary Blog. The New York Sun, June 12, 2007. http://www.nysun.com/arts/scorn-of-the-literary-blog/56368/; McNeill, Laurie. Brave new genre, or generic colonialism? Debates over ancestryin Internet diaries. In: Giltrow, J. and D. Stein (Eds), Genres in the Internet: Issues in the theory of genre. University of British Columbia / Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, John Benjamins, 2009, 143–162; Miller, Carolyn R. and Dawn Shepherd. Questions for genre theory from the blogosphere. In: Giltrow, J. and D. Stein (Eds), Genres in the Internet: Issues in the theory of genre. University of British Columbia / Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, John Benjamins, 2009, 263–290; Serfaty, Viviane. Online Diaries: Towards a Structural Approach. Journal of American Studies, 38 (3), 2004, 457-471; Morrison, Aimee.Blogs and Blogging: Text and Practice“,A Companion to Digital Literary Studies,eds. S. Schreibman/R. Siemens, Oxford: Blackwell, 2008 (http://www.digitalhumanities.org/companionDLS/); Rutten, Ellen. Wrong Is the New Right. Or Is It? Linguistic Identity in Russian Writers’ Weblogs. In: Lunde, L. and M. Paulsen (Eds), From Poets to Padonki. Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture. (Slavica Bergensia, 9) Bergen, University of Bergen, 2009, 97-109;  Szczepan-Wojnarska, Anna M. Blogi jako forma literacka. Pamiętnik Literacki, 2006, z. 4, s. 191-201.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s