Дигитална библиотека

Дигитална библиотека – (digitallibrary – англ.; bibliotekacyfrowa – пол.; digitální knihovna – чеш.; digitalna knjižnica – хрв., словен.; дигитальная библиотека – рус.; дигитална библиотека – ср.) –  систематизирани колекции от информация от общ и специализиран характер в цифров формат и услугата на  достъп до тях в дигитална среда. Използват се като синоними термините електронна библиотека, виртуална библиотека. Дигитализирането на библиотечните фондове се осъществява при спазването на строго определени библиографски стандарти, графични стандарти  и стандарти за метаданни, които трябва да осигурят архивирането, дългосрочното съхранение, гарантираното качество, както и формите и правилата за обмен на представената информация и за достъпа до нея по определени параметри – семантично или контекстно търсене. Най-старата електронна библиотека представлява т.нар. проект Гутенберг, създаден по инициатива на Майкъл Харт (MichaelS. Hart) през 1971 г.

Дигитален обект е термин, който се използва, за да се обозначи информационна единица на дигитална библиотека, която съдържа данни или информация, кодирана в цифров формат, и метаданни, които описват, обобщават и дават възможност за търсене на същинските данни. Основните типове метаданни са: описателни (данни за оригинала), административни (съдържат условията за ползване и контрол на достъпа), технически (посочват параметри на дигитализацията), структурни (засягат връзките с други дигитални обекти), метаданни за консервация (включват данни за операциите по съхранението на дигиталния обект). Формати и стандарти, които се използват в дигиталните библиотеки: графични формати – JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, EPS, Group 4 Fax, CGM и др.; формати за структурирани документи – SGML, HTML, XML; формати за видео, движещи се изображения, 3D обекти – MPEG, AVI, QuickTime, RealVideo, ViviActive, VRML; формати за звук – au, mp3, wav, RealAudio

Ключов елемент на дигиталните библиотеки е проблемът с прилагането на адекватна правна рамка, свързана със защитата на авторското право и интелектуалната собственост. Моделът на DRM (DigitalRightsManagement) или т.нар. управление на дигиталните права, е един от опитите да се наложи  съвкупност от правила за достъп и употреба на дигиталните обекти посредством ISBN и други подобни норми, отнасящи се до книги, периодични издания, звукозаписи, филми и т.н.

Лидер в утвърждаването и провеждането на политиката на дигитализация на библиотечните фондове в Европа е ЛИБЕР (AssociationofEuropeanResearchLibraries). Един от най-мащабните проекти в света по създаването на дигитални библиотеки е WorldDigitalLibrary под егидата на Конгресната библиотека на САЩ и ЮНЕСКО (www.wdl.org). В България дигитални копия на публикации на български писатели, журналисти, учени, общественици предоставят Дигиталната библиотека на НБКМ (www.nationallibrary.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis и Българската виртуална библиотека „Словото“ (www.slovo.bg). 

Дуеи, Милад. Големият дигитален обрат. Издателство на Нов български университет. София, 2011.; Загоров, Васил. История на книгата и новите възможности на дигиталната среда. Във: Бенбасат, Алберт (съст.). Книгата във виртуалния свят. УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2012, 112-117.;Varbanova-Dencheva, Kristina. Digital Conversion as an Object, Method and Strategy for Students’ Education in State Institute of Library Studies and Information Technologies. In: Achleitner, Herbert, Aleksаnder Dimchev (Еds.)Globalization, Digitization, Access and Preservation of Cultural Heritage. Papers from the International Conference Sofia, Bulgaria, 2006, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 432-438.; Totomanova, Antoaneta. Participation of the National Bibliography Agency in the Preservation of the Written Cultural Heritage in the Electronic Environment. In: Achleitner, Herbert, AleksаnderDimchevds.) Globalization, Digitization, Access and Preservation of Cultural Heritage. Papers from the International Conference Sofia, Bulgaria, 2006, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 40-50.;Płoszajski, Grzegorz. Standardydigitalizacjiirepozytoriacyfrowe. http://www.nina.gov.pl/docs/digitalizacjaplikidopobrania/Grzegorz_Ploszajski_Standardy%20digitalizacji%20i%20repozytoria%20cyfrowe.pdf?sfvrsn=0; http://mdl.cc.bas.bg/Digital_libraries_with_multimedia_content_and_applications_in_Bulgarian_cultural_heritage.pdf

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s