Достъп

Достъп – (аccess – англ.; dostęp – пол.; přístup – чеш.; pristup – хрв.; dostop, pristop – словен.; доступ – рус.; приступ – срб.) – в сферата на дигиталните технологии възможност за връзка и четене на данни от електронни устройства за съхранение на информация, като преди всичко се разглежда като възможност за контакт с Интернет. Интернет достъпът е услуга, която се осигурява от Интернет оператори или доставчици (InternetServiceProvider) и се изразява в свързването на персонални компютри, мобилни устройства, компютърни мрежи с Интернет, което дава възможност на потребителите да използват услуги и информационни ресурси в глобалната мрежа. Разработен като средство за комуникация, Интернет представлява мрежа от взаимносвързани компютри, между които връзката и обменът на информация се осъществява с помощта на т.нар. протоколи (съвкупност от стандарти) TCP (TransmissionControlProtocol)/IP (InternetProtocol). Първоначално достъп до Интернет, чиято рождена дата е 1.01.1983 г., имат представители на правителството на САЩ, научни работници, компютърни специалисти, а за първи път през 1986 г. се осигурява общодостъпна връзка с Интернет.

   

Съществуват различни видове технологии за достъп до Интернет, които осигуряват различна скорост на приемане и предаване на данни, като скоростта се измерва в битове за секунда (bitpersecondbps): достъп чрез публичната аналогова или цифрова телефонна мрежа (dialup) с помощта на модем, чрез цифрова абонатна линия (ISDNIntegratedServiceDigitalNetwork), асиметрична цифрова абонатна линия (ADSLAsymmetricDigitalSubscriberLine), кабелен достъп – чрез мрежа за кабелна телевизия, чрез локална мрежа, безжичен достъп.

 

Една от основните услуги, предлагана в Интернет, е обменът на информация (текст, изображение, звук)чрез WorldWideWeb (WWW), буквално „световната паяжина“, където информационните ресурси са организирани в хипертекстови документи, наричани уебстраници, които се съхраняват на уебсървъри. Група от тематично свързани уебстраници представлява уебсайт. Достъпът до информационните ресурси в WWW  се осъществява чрез програми, наречени уеббраузъри. Всяка уебстраница се идентифицира с помощта на уеббраузър чрез своя URL – адрес или т.нар унифициран локатор на ресурси, съдържащ описание последователно на интернет услугата (протоколът, който трябва да се използва, за да се достигне до информацията), домейна (мрежовото име на компютъра, на който тази информация се съхранява) и пълното наименование на електронния документ, и IP – адрес, представляващ поредица от четири числа в интервала от 0 до 255, който показва къде в глобалната мрежа се намира търсената уебстраница.  

      

Новите дигитални практики на производство, публикуване и разпространение на дигитални обекти налагат необходимостта от нови форми за управление и защита на авторското право и интелектуалната собственост. Създават се лицензи за защита, достъп, промяна и разпространение както на съдържание, създадено в дигитален формат, така и за документи, съществуващи в аналогова форма, но качени онлайн за пръв път. Един от опитите да се дефинира и регулира свободният достъп до онлайн информацията е Движението на Отворените архиви (OpenAccess), чийто фундамент представлява Инициативата от Будапеща, която определя свободния достъп като условия за безплатен достъп в обществения интернет до определен тип информация чрез определен тип средства. Акцентира се върху възможностите на отворения модел на дигитален достъп до научна литература. Единственото ограничение пред възпроизвеждането и разпространението на такъв тип съдържания онлайн и защита на авторското право в тази област е осигуряването на възможност на авторите под определена форма да контролират целостта на своите работи, както и гарантирането на правото им да бъдат признати и коректно цитирани.

 

Дуеи, Милад. Големият дигитален обрат. Издателство на Нов български университет. София, 2011.; Chandler, Daniel and Rod Munday. Dictionary of Media and Communication. Oxford University Press, 2011.

http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/brief.htm; http://www.it.souprovadia.info/node/18; http://www.google.com/intl/pl/goodtoknow/web/101/; http://www.soft-press.com/book74/chapter/chapter.htm;

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s