Нови медии

Нови медии

англ. newmedia,  рус.новые медиа, пол. nowe media, чеш. nová media, срб. нови медиjи, хрв. novi mediji,  слвн. novi mediji

Нови медии е термин с широко съдържание, който се появява в началото на 90-те години на XX в., за да отрази промените в медийната среда, настъпващи под влияние на компютърните технологии. В обхвата му попадат множество различни явления и практики, възникващи в резултат на динамичното развитие на тези технологии: CDи DVD, компютърни игри, интернет, уеб сайтове, блогове, социални мрежи, чат, електронна поща и т.н.; според някои мнения тук се включват и мобилните телефони.

Терминът е обект на дебати тъкмо защото границите и обхватът му трудно могат да бъдат точно определени. Някои от опонентите му изтъкват факта, че нови медии е определение, което може да бъде отнасяно към всяка медия към момента на нейното възникване. От друга страна тъкмо обхватността на понятието предопределя интензивното му използване и широката му приложимост по отношение на съвременното динамично развитие на медийните технологии и практики.

Определяните като нови медии явления са разнородни от гледна точка на своите функции, всички те обаче са свързани от факта, че съществуват благодарение на компютърните технологии; в своята употреба понятието нови медии е в голяма степен синоним на компютърни или дигитални медии.

Разликите между традиционните и новите медии са най-осезаеми от гледна точка на разпространението на информацията. При новите медии тя се разпространява с голяма бързина, а може да бъде и многократно репродуцирана. Новете медии предоставят постоянен достъп до своето съдържание, както и  възможност за обратна връзка от страна на потребителя. Благодарение на  технологическите им характеристики се разширяват и възможностите за архивиране на информацията.

Новите медии силно демократизират и децентрализират процеса на създаване, потребление и разпространение на медийното съдържание. Като свойства на новите медии се посочват също мултимедийният, интерактивният и мрежовият им характер.

 

Лит.

Кьосев, А. Караниците около четенето. София:  Сиела, 2013;Фидлър, Р. Медиаморфоза. Да разберем новите медии.- София: ИК “Кралица Маб ” 2005;

Chandler, D., Munday, R. A  Dictionary of Media and Communication. New York: Oxford University Press, 2011.; Flew, T. New Media. An Introduction. South Melbourne: Oxford University Press, 2002; Lister, M. New Media: A critical Introduction (2nd ed.), New York, 2003.; Manovich, L. The Language of New Media. Cambridge: MIT Press, 2002. (А. Б.)

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s