Уебсайт

Уебсайт – (англ. –Website; рус. – Вебсайт; пол. – serwis internetowy/ witryna internetowa; чешки – website; ср. – вебсаjт; хрв. – websajt; слов. – spletišče (spletno mesto) – място в Уърлд Уайд Уеб (World Wide Web), съдържащо информация. Така се извежда и понятието, от web (отнесено към Световната мрежа) и site – място. Уебсайтът се състои от няколко или множество уеб страници, достъпни в световната мрежа и свързани помежду си с хипервръзки. Уебсайтът може да бъде изготвен от отделен човек, група, организация, институция и др. с цел предаване на информация.

Световната мрежа (World Wide Web)е създадена през 1990 г. от Тим Бърнърс-Лий – физик, работещ към ЦЕРН. На 30 Април 1993 ЦЕРН обявява, че Световната мрежа е свободна за неограничен достъп.

Уебсайтовете имат множество приложения, изпълняват разнообразни функци и се използват за различни цели, основно свързани с предаване на информация. Всеки уебсайт може да съдържа хипервръзка, водеща към друг уебсайт, което съответно прави границите между отделните уебсайтове трудно различима. Всеки уебсайт се състои от основни слоеве:

Видима информация – текстова информация, нетекстова информация, (статични или анимирани изображения, звук, видео изображения), интерактивна информация, хипервръзки и др.

Скрита информация – коментари, метаданни, скриптове.

 

Уебсайтовете могат да се групират по категории, в зависимост от информацията, която предават или функцията, която изпълняват. Литературните уебсайтове, например, предоставят разнообразна информация и изпълняват множество функции – от директен достъп до произведения, през он-лайн списания и каталози, до литературни блогове и интерактивни форуми за споделяне на мнение от читетели и дискутиране на литературни произведения, жанрове, исторически факти и тн.

Лит. Berners-Lee, T., Bray, T., Connoly, D., Cotton, P., Flenning, R., Jeckle, M., Lilley, Chris, Mendelson, N., Orchard, D., Walsh, N., Williams, S. Architecture of the World Wide Web, Volume One, 2004; Berners-Lee, T., Calliau, R. WorldWideWeb: Proposal for hypertexts Project. Retrieved 27 July 2009; Berners-Lee, T., Short summary of the World Wide Web project, C.E.R.N., 6 August 1991; CERN. Twenty years of a free open web. Geneva, 30 April 2013; Connoly, D. A Little History of the World Wide Web: from 1945 to 1995, W3C, 2000; Keane, D. Dave’s Book Bits: Internet Reading vs. Reading Literature.”14 May 2008.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s